Dział FAQ (Frequently Asked Questions), to zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, zawiera wyjaśnienia najczęstszych wątpliwości związanych z projektem.

Dział jest otwarty - systematycznie przybywają nowe pytania, na które udzielamy odpowiedzi. Jeśli uważasz, że jest zagadnienie, które powinno znaleźć się w tym dziale prosimy napisz do nas

 

Czy usługi agencji są płatne?

Polskie przepisy zabraniają pobierać opłaty od osób poszukujących zatrudnienia za pośrednictwem agencji (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), zatem ani kandydaci do pracy ani pracownicy tymczasowi nie mogą być obciążani żadnymi kosztami procesu rekrutacji i zatrudnienia. Wyjątek stanowi zwrot faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowniem do pracy za granicą tj. dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów.

 

Kto płaci za usługi agencji?

Za usługi agencji płaci przedsiębiorstwo, która z ich usług korzysta, czyli przedsiebiorstwo, dla którego agencja realizuje usługi rekrutacji, pracy tymczasowej itp.

 

Jak zgłosić się do agencji?

Wykaz wszystkich agencji zatrudnienia posiadających certyfikat uprawniający do prowadzenia działalności pośrednictwa do pracy w kraju i za granicą, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej znajduje się na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia http://www.kraz.praca.gov.pl/StronaGlowna.aspx, gdzie istnieje możliwość wyszukiwania agencji w poszczególnych województwach. Wykaz agencji zatrudnienia będących członkami SAZ można znaleźć na stronie http://saz.org.pl/?p=art&id=3

Wiele agencji zamieszcza ogłoszenia w internetowych portalach pracy oraz w prasie. Najbardziej korzystne jest zgłoszenie się do kilku agencji jednocześnie - każda z nich dysponuje wieloma ofertami pracy. więc wzrasta prawdopodobieństwo znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia w krótki czasie.

Najłatwiejszym sposobem jest przesłanie do agencji wybranych swojego CV - pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Można równiez udać się osobiście lub skontatować telefonicznie.

 

Gdzie zatrudniony jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy zatrudniony jest w agencji pracy tymczasowej i delegowany do wykonywania pracy w innym przedsiębiorstwie (zwany pracodawcą użytkownikiem), czyli obowiązki pracodawcy pracownika tymczasowego ciążą na agencji pracy tymczasowej - wypłata wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia, udzielenie urlopu, wydanie świadectwa pracy etc.

 

Jakie prawa przysługują pracownikom tymczasowym?

Pracownik tymczasowy ma dokładnie te same prawa i przywileje co pracownicy etatowi pracodawcy użytkownika, w przedsiębiorstwie którego wykonują pracę. Jedyną róznicą jest sposób naliczania i wymiar urlopu. Pracownik tymczasowy ma prawo do 2 dni urlopu za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika.