Informacje prawne

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. Nr 133, poz. 883) wymaga udzielenia Twojej zgody na przetwarzanie przez nas lub naszych parterów (wymienionych na stronie: http://www.praca.saz.org.pl/?p=art&id=4) Twoich danych osobowych, prosimy więc o zapoznanie się z treścią poniższego oświadczenia. Wprowadzenie swoich danych traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez naszą organizację oraz naszych parterów.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią formularzy umieszczonych na stronie i będąc świadoma/y jej znaczenia z punktu widzenia ochrony danych osobowych zawartych w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych Organizacji Stowarzyszenia Agencji Zatrudniania lub jej partnerom, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji przeprowadzanych przez Organizację Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia oraz firmy w niej zrzeszone.

Informujemy, iż przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru. Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia ma prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy bez Twojej zgody i podana przyczyny.