Praca tymczasowa, w ujęciu gospodarczym, to odpłatne oddanie pracownika do dyspozycji innego pracodawcy.

Praca tymczasowa jest pracą świadczoną przez pracownika w przedsiębiorstwach, do których zostaje skierowany przez agencję pracy tymczasowej.

Charakterystyczną jej cechą jest trójstronny układ: agencja – pracownik – przedsiębiorstwo (pracodawca użytkownik).

Jej istotą jest umowa pomiędzy agencją pracy tymczasowej i przedsiębiorstwem zlecającym (pracodawcą użytkownikiem) na wykonanie określonego zakresu pracy – usługi, którą pracownicy tymczasowi wykonują na rzecz przedsiębiorstwa zlecającego i za zrealizowanie, której otrzymują wynagrodzenie od agencji pracy tymczasowej. Wynajmująca ich agencja otrzymuje prowizję za pośrednictwo, przygotowanie i organizację całego procesu wykonania pracy - usługi. Przedsiębiorstwo zlecające i agencja pracy tymczasowej są związani umową o świadczenie pracy tymczasowej, a agencja podpisuje z wynajmowanym pracownikiem tymczasowym umowę o pracę na czas określony lub wykonywanie określonej pracy bądź umowę cywilnoprawną. Charakterystyczną cechą pracy tymczasowej jest to, że żadna umowa nie wiąże pracownika tymczasowego z przedsiębiorstwem zlecającym na rzecz, którego pracownik w rzeczywistości świadczy pracę - usługę.