Planując wyjazd do pracy za granicę warto skorzystać z ofert polskich agencji. To wygoda i bezpieczeństwo. Kandydat do pracy nie musi sam szukać zatrudnienia w obcym kraju, negocjować stawek z pracodawcą zagranicznym, organizować transportu czy zakwaterowania – to wszystko załatwia agencja pośrednictwa pracy. Wszystkie informację o warunkach zatrudnienia pracownik otrzymuje  jeszcze przed wyjazdem. Umożliwia to zapoznanie się z wieloma ofertami i wybór najlepszej.

Pracownicy w wielu przypadkach pracownicy nie muszą nawet znać języka obcego. Agencje tak organizują grupy pracowników, aby znajdowały się w nich osoby odpowiedzialne za komunikację z zagranicznym przełożonym.

W Polsce funkcjonuje niemal 3000 agencji zatrudnienia, duża część z nich to również agencje oferujace pośrednictwo do pracy za granicę. Należy pamiętać, że agencja taka  jest zobligowana posiadać odpowiedni certyfikat na prowadzenie tego rodzaju usług. Agencji nie wolno pobierać opłat za pośrednictwo!
Ponadto agencja powinna podpisać umowę w formie pisemnej z pracownikiem kierowanym do pracodawcy zagranicznego oraz z zagranicznym pracodawcą.
Umowa z pracownikiem powinna określać: nazwę i adres pracodawcy zagranicznego, okres zatrudnienia pracownika, rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia, a także zakres świadczeń socjalnych i warunki ubezpieczenia społecznego oraz kto pokrywa koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy. W umowie tej powinna być podana również kwota należna agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicę.

Przed decyzją o wyjeździe do pracy warto również zwrócić uwagę na to jak długo dana agencja działa na rynku, ilu pracowników kieruje do pracy za granicą, czy posiada biuro dostępne dla kandydatów, telefon, email, stronę www.
Warto zwrócić uwagę czy posiada referencje od dotychczasowych klientów i czy jest członkiem organizacji regionalnej lub branżowej, np. Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, co podwyższa jej wiarygodność.