Rozmowa kwalifikacyjna to kolejny etap selekcji kandydatów do pracy. Oznacza, że aplikacja została oceniona pozytywnie. Ma na celu lepsze poznanie kandydata i zweryfikowanie informacji zamieszczonych w aplikacji.

Należy pamiętać, że rozmowa kwalifikacyjna to:
• nie jest to przesłuchanie - to interwiew na równych prawach
• pracodawcy oczekują osób z pozytywnym nastawieniem - postaraj się opanować stres i myśleć pozytywnie.

Bez względu na to czy proces rekrutacyjny jest prowadzony przez agencję rekrutacyjną czy bezposrednio przez pracodawcę należy się do niej przygotować merytorycznie:

  • zgromadź informacje na temat oczekiwań dotyczących stanowiska, na które aplikujesz
  • zdobądź jak najwięcej informacji o firmie, do której aplikujesz np. od innych pracowników, z internetu, folderów informacyjnych
  • przeanalizuj wszystkie ważne informacje zawarte w aplikacji i inne, o które możesz być zapytany podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • zabierz ze sobą dokumenty: świadectwa, zaświadczenia, referencje
  • przybądź punktualnie i ubierz się odpowiednio do kultury firmy i wymagań stanowiska, na które aplikujesz
  • pamiętaj, że bardzo ważne jest "pierwsze wrażenie", jakie wywrzesz na osobie przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną
  • przygotuj pytania, które chciałbyś zadać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Weź pod uwagę, iż rozmowa kwalifikacyjna może przebiegać zgodnie z rozmaitymi scenariuszami rekrutacyjnymi, np. rozmowa kwalifikacyjna tradycyjna opierająca się na analizie dokumentów aplikacyjnych, podstawą której są pytania o umiejętności, doświadczenia, cechy charakteru, zainteresowania, wiedzę na temat stanowiska pracy oraz o motywację i oczekiwane wynagrodzenie lub rozmowa kwalifikacyjna sytuacyjna polegająca na sprawdzeniu zachowania kandydata do pracy w szczególnych sytuacjach (w stresujących lub kłopotliwych warunkach) lub wykazać się wiedzą, kreatywnością, umiejętnościami w rozwiązaniu postawionego zadania.