Agencje zatrudnienia, zwane powszechnie również agencjami pracy lub agencjami rekrutacyjnymi, funkcjonują w Polsce od połowy lat 90-tych. Ich działalność obejmuje usługi w zakresie:

  • rekrutacji do pracy w kraju i za granicą na różne szczeble organizacji
  • doradztwa personalnego
  • pracy tymczasowej i outsourcingu

Agencje zatrudnienia posiadają zatem cały wachlarz aktualnych ofert pracy stałej, tymczasowej, dorywczej, w różnych branżach i niemal we wszystkich specjalnościach, w kraju i za granicą.

Jak działają agencje zatrudnienia? 

Jest wiele modeli współpracy agencji z  klientami, jednak generalnie usługi agencji skierowane są na pozyskanie dla firmy zlecającej pracowników o określonych kwalifikacjach, umiejętnościach i predyspozycjach. Najczęściej współpraca obejmuje proces diagnozy i doradztwa, rekrutacji i doboru personelu przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych. Następnie, w zależności od uzgodnionej formuły współpracy pomiędzy agencją a firmą zlecającą, kandydat jest zatrudniany bezpośrednio w firmie zlecającej (usługa rekrutacji) lub jest zatrudniany przez agencję i oddelegowywany do firmy zlecającej w celu wykonywania określonego zakresu pracy (usługa pracy tymczasowej).
Agencje zatrudnienia pozyskują personel na wszystkie szczeble organizacji firmy zlecającej o różnych specjalnościach: od pracowników o niskich kwalifikacjach do wykonywania prac prostych i okresowych, poprzez personel średniego szczebla po pracowników o bardzo wysokich i rzadkich kompetencjach na stanowiska managerskie. Procesy rekrutacyjne mogą dotyczyć pojedynczych stanowisk pracy lub też całych grup pracowników.
Agencje pozyskują również cudzoziemców do wykonywania pracy w Polsce, jak i rekrutują polski personel do pracy poza granicami kraju.
Z kolei w ramach usług outsourcingu agencje zatrudnienia przejmują zarządzanie całymi działami czy wyodrębnionymi procesami firmy.