Aby pozyskać kandydatów do swojej bazy danych lub na zlecenie klienta, agencja podejmuje działania promocyjne, które dotyczą przede wszystkim organizacji i udziału w targach pracy, prowadzenia szkoleń i warsztatów ułatwiających potencjalnym pracownikom aktywizację zawodową, emisji ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach oraz uaktywniania wszelkich kanałów informacyjnych, w tym również opisanych wyżej metod bezpośredniego dotarcia do kandydatów.

Agencje zatrudnienia współpracują również z organizacjami studenckimi, urzędami miast i gmin, urzędami pracy oraz podejmują działania sponsoringowe wielu imprez kulturalnych. Wszystkie formy aktywności mają na celu pozyskanie potencjalnych pracowników, jak również udostępnienie podstawowych informacji niezbędnych do zaistnienia tych osób na rynku pracy.
Kontakt z doradcą personalnym, to dla kandydata nie tylko możliwość do pozyskania szczegółowych informacji na temat danej oferty pracy, ale również okazja do konsultacji dotyczących pożądanych zachowań i postaw podczas rozmów kwalifikacyjnych, a co za tym idzie efektywnego wykorzystania swojego potencjału.
Świetnym przykładem nowych działań agencji zatrudnienia są przeprowadzone ostatnio prelekcje połączone z edukacyjną częścią warsztatową dla uczestników, które odbyły się w ramach cyklu ogólnopolskich konferencji „Warto pracować w Polsce”, zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo  Wspierania Przedsiębiorczości (www.wnp.pl). Wysoka frekwencja na wspomnianych prelekcjach „Drogowskazy na ścieżce do Twojej kariery zawodowej - praktyczne porady Doradcy Personalnego” świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego typu przedsięwzięcia.

Relacja firmy z potencjalnym kandydatem rozpoczyna się z chwilą złożenia przez niego dokumentów aplikacyjnych w agencji. Odbywa się to rozmaitymi sposobami: osobiście, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, aplikacją on-line.
W przypadku, gdy osoba jest zainteresowana konkretną ofertą pracy zaproponowaną przez agencję w ogłoszeniach, przesyła komplet dokumentów wymagany na danym stanowisku wraz z numerem referencyjnym. Jeśli natomiast kandydat nie ma jasno sprecyzowanych oczekiwań lub nie dostrzega w danej chwili atrakcyjnej dla siebie oferty, może zamieścić swoje dane w bazie danych agencji. Jest to o tyle skuteczne rozwiązanie, iż doradca personalny, rozpoczyna proces rekrutacji od zweryfikowania wewnętrznych zasobów agencji. Niezwykle istotnym jest więc, aby kandydaci na bieżąco weryfikowali wprowadzone dane w przypadku ich zmian.

Doradca personalny prowadząc proces rekrutacji stosuje trzy standardowe progi selekcyjne:
• weryfikacja danych zawartych w aplikacjach kandydatów;
• wywiad telefoniczny;
• wywiad bezpośredni;
• sprawdzenie referencji.
Podczas spotkań bezpośrednich z kandydatami stosowane są następujące narzędzia: wywiady strukturalizowane, kompetencyjne, testy psychologiczne, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, zarówno przygotowane przez inne wyspecjalizowane komercyjne podmioty, jak i będące dorobkiem intelektualnym danej agencji zatrudnienia.
Końcowym etapem weryfikacji kandydatów jest skonfrontowanie ich z klientem. Jest to ostatnia chwila na zaprezentowanie własnej kandydatury i zachęcenie przyszłego pracodawcy do podjęcia decyzji o zatrudnieniu w strukturach jego organizacji.

Kluczem do sukcesu całego procesu działania agencji są kompetencje doradców personalnych. Od ich umiejętności rozpoznania potrzeb klienta i cech kandydatów zależy zarówno satysfakcja klienta, jak i decyzje zawodowe kandydatów.
Jednakże należy pamiętać, że na sukces składa się nie tylko praca, kompetencje i doświadczenie specjalisty rekrutującego, bezpośrednio zaangażowanego w proces.
Agencje zatrudnienia korzystają ze wsparcia szeregu specjalistów z wielu różnych dziedzin t.j. radcy prawni wyspecjalizowani w zakresie prawa pracy, specjaliści ds. kadr i płac, specjaliści z zakresu obsługi klienta, wdrożeniowcy – monitorujący i nadzorujący wykonanie kolejnych etapów projektu czy wsparcie systemu IT agencji w zakresie zarządzania bazą kandydatów i bieżącą administracją zatrudnieniem.
Efekt synergii pracy całego zespołu przyczynia się do tego, jak wysoce korzystną alternatywą dla przedsiębiorstwa jest współpraca z agencją zatrudnienia.
Ekonomia skali natomiast decyduje o tym, że agencja zatrudnienia jest w stanie przeprowadzić cały proces taniej niż klient mógłby dokonać tego samodzielnie.