Najnowszy raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Agencje zatrudnienia 2009" zawiera m.in. informacje dotyczace pracy tymczasowej.

Zgodnie z danymi zebranymi na podstawie obligatoryjnej informacji z rocznej działalności agencji pracy tymczasowej składanej marszałkom województw do końca stycznia każdego roku, w 2009 roku nastąpił bardzo duży 20% spadek liczby pracowników tymczasowych, z 474.747 w 2008 roku do 379.103 na koniec 2009 roku. 

Liczba pracodawców użytkowników utrzymała się na niemal nie zmienionym poziomie co przed rokiem i wyniosła 10.826. Podobnie liczba zagranicznych pracodawców użytkowników zmniejszyła się nieznacznie - w 2009 roku agencje pracy tymczasowej oddelegowały 13.239 pracowników tymczasowych do 1.887 firm za granicą.

Najwięcej pracowników tymczasowych zatrudnionych zostało, podobnie jak w poprzednich latach, w województwach:

  • mazowieckim 149.285
  • dolnośląskim 60.358
  • łódzkim 44.367
  • śląskim 33.711

Najmniej w województwach: podkarpackim (985), warmińsko-mazurskim (393) i świętokrzyskim (55).

Natomiast najwięcej firm korzysta z usług pracy tymczasowej w województwach:

  • mazowieckim 4.263
  • dolnośląskim 1.219
  • śląskim 1.043

a najmniej w województwach: świętokrzyskim (7), podlaskim (17) i warmińsko-mazurskim (24).

Z kolei najliczniejszy kontakt z zagranicznymi pracodawcami użytkownikami wykazały agencje pracy tymczasowej z województw małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Zagraniczni pracodawcy użytkownicy mieli siedziby najczęściej w Holandii, Niemczech i Francji.

Do niemal 58% wzrósł odsetek pracowników tymczasowych skierowanych do wykonywania pracy na podstawie umów cywilno prawnych (w 2008r. odsetek ten wynosił 54,7%). Odwrotna proporcja występuje przy badaniu ilości przepracowanych godzin przez pracowników tymczasowych w roku 2009: liczba godzin przepracowanych na podstawie umowy o pracę jest wyższa (63,3% wszystkich godzin) niż liczba godzin przepracowanych na podstawie umów cywilno prawnych (36,4%).

Przecietna liczba godzin przepracowanych przez pracownika tymczasowego w ciągu roku wyniosła 382.

Raport potwierdza regułę, że praca tymczasowa ma charakter dorażny, krótkotrwały. Pracownicy tymczasowi najczęściej wykonywali pracę w okresie do 3 miesięcy - 63,4%. Od 3 miesięcy do roku wykonywało pracę 35,6% pracowników tymczasowych. Powyżej jednego roku (tzw. praca na zastępstwo) wykonywało pracę jedynie niewiele ponad 1% pracowników tymczasowych.

Wciąż ponad połowę pracowników tymczasowych stanowiły kobiety (52,3%) chociaż ich udział nieznacznie zmniejszył się w porównaniu z poprzednim rokiem (w 2008r. wynosił ponad 54%).

Od 2009 roku MPiPS zbiera również informacje dotyczące liczby pracowników tymczasowych z podziałem na grupy wiekowe. 53,7% stanowiły w ubiegłym roku osoby do 25 roku życia, natomiast z przedziału wieku 25-50 lat pochodziło 39,5% pracowników tymczasowych, zaś osoby w wieku powyżej 50 lat to jedynie 6,8%.

Liczba agencji pracy tymczasowej świadczących usługi w 2009 r. wyniosła 954. Najwięcej ich było zarejestrowanych w wojewódzywie mazowieckim (259), pomorskim (113) i śląskim (110).

Do pobrania: