W 2008 roku branża pracy tymczasowej odczuła bardzo silnie skutki globalnej recesji. W zależności od „otwarcia” gospodarki, jej struktury socjo-ekonomicznej i elastyczności, branża w poszczególnych krajach została dotknięta spadkami w różnej wielkości, a w niektórych nawet utrzymała wzrost. W 2008 roku całkowita liczba pracowników tymczasowych na świecie spadła o blisko 1% w stosunku do 2007 roku, osiągając liczbę ponad 9,5 mln pełnych etatów dziennie. Równocześnie całkowity roczny przychód branży spadł o blisko 1%, osiągając wartość 232 mld Euro.

Negatywny wpływ kryzysu zaznaczył się szczególnie mocno dopiero w 2009 roku. Powolne zdrowienie gospodarki zaznaczające się w końcówce roku jest uznawane wciąż za zbyt słabe aby powstrzymać rosnące bezrobocie, które w USA osiągnie wartość szczytową w pierwszej połowie 2010 roku, a w Europie zjawisko będzie kontynuowane aż do 2011 roku. 

 • na świecie funkcjonuje 71.000 praywatnych agencji pracy zatrudniających 819.000 personelu "wewnętrznego"
 • pomiędzy 2003 a 2006 rokiem prywatne agencje pracy stworzyły 669.000 dodatkowych miejsc pracy w Europie
 • 10 największych agencji obejmuje 33% rynku pracy tymczasowej
 • Japonia, USA i Wielka Brytania są liderami rynku pracy tymczasowej; odpowiednio z udziałem 21%, 21% i 15% w rynku globalnym
 • Europa jest regionem prowadzącym pod względem generowanego przychodu (48%)
 • udział pracowników tymczasowych w ogóle zatrudnionych zatrudnionych wynosi w Japonii 2,2% w EU 1,7%, a w Polsce 0,6%
 • większość podpisywanych z pracownikami umów trwa dłużej niż 1 miesiąc
 • większość pracowników tymczasowych to osoby poniżej 30 roku życia 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „The agency work industry around the world” autorstwa CIETT (www.ciet.org.pl)

Raport opiera się na danych z 2008 roku, jednak można tam znaleźć wiele cennych informacji tj.

 • profil pracowników tymczasowych i motywacja do podjęcia pracy tymczasowej
 • znaczenie sektora pracy tymczasowej i jego wkład w poprawę na rynku pracy
 • motywy przedsiębiorstw do korzystania z pracy tymczasowej, wpływ kryzysu ekonomicznego na sytuacje w branży agencji zatrudnienia
 • oraz prognozy i pierwsze informacje o wpływie kryzysu na branże pracy tymczasowej w różnych krajach
Do pobrania: Ciett Economic Report 2010.