60% pracowników tymczasowych to pracownicy fizyczni, o niewysokich kwalifikacjach lub niewykwalifikowani, zatrudniani w procesie produkcji lub przy pracach pomocniczych 

40% to pracownicy zatrudnieni w usługach i specjaliści

379.103 osób wykonywało w poprzednim roku prace tymczasową; najwięcej w województwach:

■mazowieckim 149.285
■dolnośląskim 60.358
■łódzkim 44.367
■śląskim 33.711
Najmniej w województwach: podkarpackim (985), warmińsko-mazurskim (393) i świętokrzyskim (55).

53,7% pracowników tymczasowych to osoby młode do 25 roku życia 

52,3% pracowników tymczasowych to kobiety

63,4% pracowników tymczasowych pracuje w okresie do 3 miesięcy

15.000-20.000 tylu pracowników tymczasowych dziennie wykonuje pracę w Polsce